Promocja Zdrowia


 

W tej zakładce znajdują się wszelkie inforamcje dotyczące ochrony i promocji zdrowia, akcje w jakie się angażujemy i doniesienia prasowe o naszym udziale na terenie gminy Wiśniowa i gmin ościennych.

4 Luty Światowy Dzień Walki z Rakiem

Juz dzisiaj, 4 lutego, obchodzony jest Światowy Dzień Walki z rakiem.

Od wielu lat prowadzone są kampanie mające na celu zwiększenie świadomości w społczeństwie odnośnie profilaktyki i leczenia nowotworów. Badania profilaktyczne, wczesne podjęcie leczenia, zdrowy tryb życia zwiększają szansę na pełne wyleczenie lub remisję choroby.

W wielu miastach i miasteczkach organizowane są z tej okazji liczne happeningi, cykle darmowych badań, prelekcje i wystawy. Liczne stowarzyszenia i organizacje pozarządowe na swoich stronach inetretowych oswajają z lękiem przed chorobą i pomagają odnaleźć się w nowej sytuacji.

Przy tej okazji, również my zachęcamy do prowadzenia systematycznych badań i uważnego obserowania swojego ciała. W chwili obecnej Rak to nie wyrok- nie bójmy się leczyć. Najgorsze jest bowiem unikanie wizyt u lekarza w obiawie przed potwierdzeniem diagnozy. W ten spoósb sami odbieramy sobie szansę na szybkie podjecie dokładnje diagnostyki i wdrożenie leczenia.

Jest wiele miejsc do których mozemy zgłosić się z prośbą o pomoc- liczne stowarzyszenia i grupy wsparcia pomagają przetrwać trudny okres walki z chorobą. Również na oddziałach szpitalny pracują wykwalifikowani psycholodzy kliniczni, obecni są wolontariusze i osoby duchowne. Ważne, aby nie zamykać się na innych, oni pojawiają się w życiu chorego by wnieść w nie nieco swiatła, dać siłę i wsparcie.

Jeszcze raz gorąco zachecamy do badań profilaktyczncyh oraz do unikania stereotypó "jak rak to już wyrok", "nic nie da się zrobić" itp. Każdy musi mieć odwagę zawalczyć o swoje życie i o siebie, bo życie jest nam dane tylko raz. Przeżyjmy je od początku do końca :)

Poniżej zamieszczamy link do artkułu,który ukazał się w portalu RynekZdrowia.pl z okazji Światowego Dnia walki z Rakiem >> "Światowy Dzień Walki z Rakiem: obalanie mitów o nowotworach"

 

Zajęcia profilaktyczne- edukacja z zakresu samobadania piersi, prowadzone w czasie Powiatowego Dnia Zdrowia przez nasza położną.

Słów kilka o Naszej pracy

Tekst opublikowany w Gazecie Krakowskiej, opisujący naszą codzienną pracę pośród chorych gminy Wiśniowa.

Powiatowy Integracyjny Dzień Zdrowia

Prasowa relacja z pierwszego Powiatowego Dnia Zdrowia, który miał miescena myślenickim rynku. Nie mogło nas tam zabraknąć. 

 

„Marsz Różowej Wstążeczki”

Stowarzyszenie Hospicyjne "Bądżmy Razem"- wraz z Hospicjum Domowym Królowej Apostołów z Wiśniowej

uczestniczą w  kampanii profilaktyki onkologicznej „Marsz Różowej Wstążeczki”

dnia 15 października 2010, w Myślenicach

INFORMACJA

W organizowanej przez Wydział Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach kampanii biorą udział „Bądźmy Razem” - Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej oraz Hospicjum Domowe Królowej Apostołów prowadzone przez NZOZ ZDROWIE w Wiśniowej - organizacje działające na terenie powiatu myślenickiego, które zapoczątkowały zorganizowaną opiekę w domach nad ciężko chorymi, zwłaszcza na nowotwory a także wsparcie dla ich bliskich w trudnej sytuacji choroby.

Stowarzyszenie powstało w Wiśniowej w sierpniu 2009 roku w celu wspierania rozwoju opieki hospicyjnej w regionie myślenickim. Powstało tuż po rozpoczęciu działalności hospicyjnej w domu chorego przez Hospicjum Domowe Królowej Apostołów z Wiśniowej prowadzone przez NZOZ Zdrowie z Wiśniowej pod kierownictwem Pani Danuty Kowal. Wspólnie realizują i propagują ideę i metody opieki hospicyjnej wśród mieszkańców całego powiatu myślenickiego. Zespół hospicyjny, złożony z lekarzy, pielęgniarek, rehabilitanta, psychologa i księdza oraz wolontariuszy świadczy bezpłatną, wszechstronną opieką (medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną i duchową) nad osobami ciężko chorymi, zwłaszcza na nowotwory w ich domach. Wolontariusze pomagają w opiece nad chorymi, dotrzymują towarzystwa, pomagają w codziennych obowiązkach. Wspólnie z rodzinami robią wszystko, aby cierpienie chorych uczynić znośnym a nawet radosnym. Pod stałą opieką Hospicjum jest obecnie 27 chorych.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada status Organizacji Pożytku Publicznego - oznacza to, że będzie można przekazać na działalność stowarzyszenia 1% podatku.

Swoją działalność opiera na bezinteresownej aktywności wolontariuszy – członków Stowarzyszenia a także wolontariuszy młodzieżowych. Obecnie członkami stowarzyszenia jest 26 osób, różnych zawodów, głównie mieszkańców Gminy Wiśniowa. Współpracują z nami wolontariusze młodzieżowi z Zespołu Placówek Oświatowych w Wiśniowej i Lipniku.

Podstawę pracy Stowarzyszenia stanowi wspieranie chorego człowieka i jego bliskich. Wsparcie to przybiera różne formy. Stowarzyszenie zaczęło działalność od pozyskiwania ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać pomocy i opieki chorym i ich bliskim, organizacji i promocji wolontariatu hospicyjnego, organizacji spotkań z rodzinami które przeżywają utratę bliskich, aby zapewnić im emocjonalne i duchowe wsparcie. Prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego, organizuje akcje świątecznych odwiedzin w domach chorych, w ramach wsparcia udzielanego dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych chorobą organizuje wakacyjne wyjazdy. Stowarzyszenie zachęca do badań profilaktycznych, propaguje zachowania prozdrowotne. W przyszłości w miarę pozyskiwania funduszy i rozwoju działalności chcieliby rozszerzać działalność wolontariatu hospicyjnego, ofertę wypożyczalni, organizować grupy wsparcia.

Fundusze na działalność pochodzą ze składek, wpłat darczyńców, kwest i zbiórek publicznych a także realizowanych projektów, z których dochód przeznaczany jest w całości na działalność statutową.

Aby mogli kontynuować i rozszerzać działalność potrzebują wsparcia ludzi dobrej woli. 

W trakcie dzisiejszego święta wolontariusze Stowarzyszenia wykonują bezpłatne badania profilaktyczne: poziomu cukru, poziomu cholesterolu, ciśnienia tętniczego, informują o właściwych zachowaniach prozdrowotnych, prowadzą warsztaty samobadania piersi. Rozdają także materiały promocyjne oraz ulotki informujące o zakresie działalności Hospicjum i Stowarzyszenia.

Zapraszamy do namiotu hospicyjnego!

Zapraszamy także zainteresowanych wolontariatem hospicyjnym. Członkowie – wolontariusze Stowarzyszenia udzielą informacji jak można włączyć się w działalność Hospicjum i Stowarzyszenia.

Zjazd Pielęgniarek w Dobczycach

Artykuł opisuje zjazd Pielęgniarek Środowiskowych w Dobczycach. Tematm przedownim było dążenie do ulepszenia pracy i popracy jakości świadczonych usług.