O Hospicjum

Poradnia Paliatywna

Poradnia medycyny paliatywnej przeznaczona jest dla pacjentów chorujących na choroby nowotworowe, u których zakończono leczenie przyczynowe, potrzebują leczenia p/bólowego i wsparcia lub odmawiają opieki realizowanej przez hospicjum domowe.

Świadczenia w poradni medycyny paliatywnej obejmują poradę udzieloną w warunkach ambulatoryjnych lub wizyty domowe. Są to świadczenia udzielane pacjentom, których stan ogólny jest stabilny i którzy mogą przybyć do poradni sami, lub którzy ze względu na ograniczoną możliwość poruszania się wymagają porad lub wizyt w domu. Świadczenia te obejmują nie więcej niż 2 wizyty w tygodniu. Pacjenci, którzy wymagają częstszych wizyt lub ciągłej, profesjonalnej opieki mogą być kierowani do hospicjum stacjonarnego.

Porada obejmuje: badania podmiotowe, badanie przedmiotowe, ordynację leków (w tym leków p/bólowych), zapewnienie badań z katalogu lekarza poz., zlecanie i wykonywanie zabiegów leczniczych, zlecanie zabiegów pielęgnacyjnych, kierowanie na konsultacje, do szpitala, do stacjonarnej opieki paliatywnej, wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia pacjenta.

Opieka paliatywna obejmuje swym zakresem przede wszystkim:

- zwalczanie bólu chorego i innych dolegliwości somatycznych,
- pielęgnację,
- łagodzenie cierpień psychicznych oraz duchowych,

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na Stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, Oddział Małopolski.

Tlenoterapia w Warunkach Domowych

 

 

Ponieżej znajdą Państwo wszelkie wymagania dotyczące objęcia chorego tlenoterapią domową:

Czytaj >>Warunki przyjęcia do Poradni Domowego Leczenia Tlenem

 

Tlenoterapia w warunkach domowych w pytaniach i odpowiedziach

Czym jest tlenoterapia w warunkach domowych?

Tlenoterapia jest nowoczesnym sposobem leczenia Pacjentów cierpiących na niewydolność oddychania z powodu przewlekłych chorób płuc, najczęściej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) powstałej min. wskutek palenia papierosów. Dawniej mogła być ona prowadzona jedynie w szpitalu, natomiast w ostatnich latach nastąpił rozwój tzw. tlenoterapii domowej.

Na czym polega ten sposób terapii?

Tlenoterapia polega na korzystaniu przez Pacjenta z urządzeń, które wzbogacają w tlen powietrze do oddychania. W warunkach domowych, z uwagi na możliwość długotrwałego stosowania bez konieczności uzupełniania źródła tlenu, używane są obecnie tzw. koncentratory tlenowe, czyli urządzenia elektryczne które „zagęszczają” tlen z powietrza. Pacjent korzysta z koncentratora zgodnie ze wskazaniami lekarza, zazwyczaj codziennie przez pewną część doby. Jednocześnie Pacjent taki pozostaje pod stałą opieką specjalistycznego ośrodka terapii tlenem.

Kto kieruje Pacjenta na tlenoterapię?

Kwalifikacja do tlenoterapii odbywa się zwykle na oddziale pulmonologii, gdzie wykonywane są niezbędne badania wstępne, m.in. spirometria (pomiar funkcji płuc) i gazometria (stężenie tlenu we krwi). Następnie Pacjent ze skierowaniem wystawionym przez lekarza udaje się  do ośrodka domowego leczenia tlenem, w którym dokonywana jest ostateczna kwalifikacja i wypożyczony zostaje do użytku domowego odpowiedni sprzęt.

Jak wygląda proces domowego leczenia koncentratorem tlenu?

Pacjent korzysta z koncentratora samodzielnie w domu. Raz na 3 miesiące pielęgniarka z ośrodka terapii tlenem poradni pulmonologicznej odbywa wizytę w domu, by ocenić jego stan. Oprócz tych wizyt konieczne są również regularne badania i wizyty Chorego w poradni prowadzącej ośrodek leczenia tlenem.

Czy chory musi być specjalnie przygotowany do takiej formy terapii?

Pacjent lub jego opiekunowie zostają przeszkoleni w obsłudze koncentratora przez personel ośrodka leczenia tlenem. Domowa tlenoterapia wpływa na poprawę stanu Chorego. Ważna jest jednak jego świadomość o celach stosowanego leczenia i konieczności zaprzestania palenia papierosów, co jest warunkiem skuteczności terapii

Jakie są zalety tlenoterapii?

O zakwalifikowaniu do tlenoterapii w warunkach domowych decyduje lekarz specjalista. Korzyści z tej formy leczenia obejmują m. in. poprawę jakości życia, zmniejszenie częstości nawrotów infekcji układu oddechowego i potrzeby hospitalizacji, wydłużenie życia Pacjenta z przewlekłą chorobą płuc. Pacjent może przebywać podczas terapii w domu, co ma pozytywny wpływ na jego ogólne samopoczucie. Do szpitala trafia tylko w okresach zaostrzeń choroby, wymagających intensywnego leczenia.

Jak długo trwa tego typu terapia, czy należy ją powtarzać?

Pacjenci wymagający przewlekłej tlenoterapii w warunkach domowych zazwyczaj stosują ją bezterminowo, co wynika z najczęściej nieodwracalnego charakteru zaawansowanych chorób płuc.

Kto pokrywa koszty terapii?

Chory otrzymuje nieodpłatnie koncentrator oraz przewody tlenowe, a sam opłaca koszty energii elektrycznej zużywanej przez aparat w domu. Bezpłatny jest także serwis techniczny koncentratora oraz przeglądy techniczne z wymianą filtrów, odbywające się co 6 miesięcy.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, zadzwoń: 500 123 520,  12 271 45 30

Hospicjum domowe Królowej Apostołów

„Umarłych wieczność dotąd trwa,

dokąd pamięcią się im płaci.”

Hospicjum to zespół ludzi służących solidarnie sobie nawzajem. Silni potrzebni są słabszym, a słabi silnym. Hospicjum pomaga człowiekowi bez względu na jego światopogląd czy wyznanie. Opiekując się chorym widzimy całego człowieka, a nie tylko jego chorobę. Pragniemy pomóc mu żyć z chorobą , w miarę  potrzeby rehabilitować. Dużą część pracy Hospicjum stanowi wspieranie chorego człowieka i jego bliskich.

Liczysz się tylko Ty, ponieważ jesteś sobą.

Liczysz się do ostatniej chwili swego życia.

I zrobimy wszystko, żeby Ci pomóc

nie tylko umrzeć w spokoju, lecz żyć aż do śmierci.

                                                                                             Cicely Saunders

Opieka hospicyjna jest bezpłatna.

Hospicjum Domowe Królowej Apostołów rozpoczęło swoją działalność od 16.07.2009r,obejmując opieką dorosłych, a od 1 stycznia 2011również otacza opieką dzieci.Nasi mali podopieczni pochodzą z terenu powiatu myślenickiego i powiatów ościennych. Zajmujemy się dziećmi nieuleczalnie chorymi - wszystkimi, które potrzebują długotrwałej opieki domowej.

Dorośli chorzy hospicjum domowego to osoby z terenu powiatu myślenickiego i powiatów ościennych, z rozpoznaniem zaawansowanej choroby nowotworowej. 

Zespół hospicyjny składający się z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologa, pedagoga, kapłanów i wolontariuszy otacza chorych kompleksową opieką domową, dopasowaną do indywidualnych potrzeb chorych i ich rodzin.Siedziba Hospicjum Domowego Królowej Apostołów znajduje się w budynku "starego"Ośrodka Zdrowia I piętro,w Wiśniowej pod nr. 317, przy kościele parafialnym św. Marcina.


Idea i metody opieki hospicyjnej

- walka z bólem i innymi przykrymi objawami choroby

- czynienie godnym ostatniego etapu życia chorego

- wspomaganie rodziny w opiece nad chorym

- pomoc i wsparcie rodzinom osieroconym

 

Opieka hospicyjna domowa to opieka holistyczna -(całościowa), która zapewnia wsparcie i pomoc choremu oraz jego rodzinie w sferze: fizycznej, psychicznej i duchowej. To opieka zespołowa (lekarz, pielęgniarki, rehabilitanci, psycholog, osoba duchowna, wolontariusze).

To również towarzyszenie choremu w jego trudnej drodze, które uczy zapominać o sobie i pomaga zwalczyć egoizm. W tej posłudze potrzebna jest pokora, trzeba zapomnieć o posiadanych tytułach, pozycji społecznej, wyznaniach religijnych.......

Zespół lekarsko- pielęgniarsko-rehabilitacyjny jest dla pacjenta bardzo ważny. Przynosi ulgę w cierpieniu, daje poczucie bezpieczeństwa, integruje psychologiczne oraz duchowe aspekty opieki nad chorym. Usprawnia chorego w domu, mobilizuje do aktywności w miarę jego możliwości, prowadzi gimnastykę ogólnokondycyjną, pionizuje, wykonuje również masaż klasyczny oraz drenaż limfatyczny (ręczny i mechaniczny). Zapobiega odleżynom, odparzeniom, przykurczom, zanikom mięśni, zaparciom,udziela wskazówek rodzinie. Zapewnia wsparcie w okresie żałoby.

Tekst: D.Kowal

 


Dostępność do świadczeń
Zapewnienie całodobowego dostępu do świadczeń lekarskich, pielęgniarskich przez 7 dni w tygodniu.

Wizyta personelu hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu z pacjentem lub jego rodziną.

Każda wizyta personelu hospicjum jest potwierdzona przez chorego lub jego rodzinę.

Personel gotowy do udzielania porad telefonicznych przez 7 dni w tygodniu (także w święta) i w razie potrzeby do udzielenia pomocy w czasie wizyty w domu. 


Warunki objęcia chorego domową opieką hospicyjną:
- skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, 

- udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego,

- zgoda  pacjenta lub jego rodziny wyrażona na piśmie,

- kwalifikacja lekarza hospicjum domowego.


Objęcie opieką hospicyjną nie oznacza utraty opieki lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowej, ale jest jej uzupełnieniem.

 

 

Nasza Patronka

Patronką naszego hospicjum jest Matka Boża Królowa Apostołów, której  święto przypada w wigilię Zesłania Ducha Świętego. Wybór patronatu Maryi Królowej Apostołów dla naszego hospicjum nie był przypadkowy.  Wzorem  i pomocą w realizacji naszych działań był i jest ks. Marek Kujawski ze Zgromadzenia Pallotynów, twórca ruchu hospicyjnego na Pomorzu Zachodnim, a obecnie działający w Radomiu. Założyciel, dyrektor i opiekun duchowy Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu- za Jego przewodnictwo i wsparcie z całego serca mu dziękujemy.

 

 

Przed tym wizerunkiem Niepokalanej Przewodniczki śpiewamy modlitwę Pod Twoją obronę, w której powierzamy Opiece Maryi drogi życiowe nasze i naszych chorych. Maryja z Nazaretu jest wzorem drogi wiary dla każdego chrześcijanina, jest przykładem jak można przeżyć ziemskie życie, aby osiągnąć pełnię życia wiecznego. Refleksja na temat patronatu Niepokalanej Matki Królowej Apostołów pozwala nam odkryć jeszcze inne aspekty tej jakże bogatej w treści duchowe postaci. Równocześnie ukazuje przesłanie o tym,  jakimi powinniśmy być mając za Patronkę Królową Apostołów.

Na ostatnim etapie swojego ziemskiego życia, Jezus Chrystus przekazał uczniom zadanie głoszenia Jego ewangelicznego orędzia wszystkim ludziom, aż po krańce ziemi.

Przed wniebowstąpieniem powiedział: Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu[Mk 16,15].

Św. Łukasz oddaje jeszcze następujące wyjaśnienie Jezusa: Wy jesteście świadkami tego [życia, śmierci i zmartwychstania Jezusa] oto Ja ześlę Wam obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście (Jerozolimie), aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka [Ducha św]. [Łk 24,48-49]

 

Tekst; D. Kowal

 

 

Historia

Hospicjum Domowe Królowej Apostołów rozpoczęło swoją działalność 16.07.2009r, obejmując najpierw opieką jedynie dorosłych, zaś od 1 stycznia 2011 roztacza również opiekę nad  dziećmi.

Wzorem i wielką pomocą w realizacji naszych hospicyjnych działań była i jest nasza rodaczka, Maria Cygan -lekarz specjalista opieki paliatywnej, człowiek wielkiego serca, wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności dostrzegania w życiu największych wartości.

Nasi mali podopieczni hospicjum pochodzą z terenu powiatu myślenickiego i powiatów ościennych. Opiekujemy się nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. Obejmujemy  pomocą wszystkie sfery życia chorego dziecka i jego rodzinę. Zdajemy sobie sprawę z tego, że sama pomoc medyczna nie wystarczy…...Dlatego poza fachową wiedzą staramy się być wsparciem, pamiętając, że często sama obecność jest najlepszym lekarstwem, mogacym przynieść ulgę w tych trudnych dniach życia człowieka.

Dorośli chorzy hospicjum domowego to osoby z terenu powiatu myślenickiego i powiatów ościennych, z rozpoznaniem zaawansowanej choroby nowotworowej. Służąc im i ich rodzinom zawsze stawiamy na pierwszym miejscu człowieka i godność osoby ludzkiej, którą posiada każdy. Jan Paweł II, w swojej nauce często poruszający problem choroby i cierpienia jest dla nas duchowym przewodnikiem a jego nauka drogowskazem. Zespół hospicyjny składający się z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologa, pedagoga, kapłanów i wolontariuszy otacza chorych kompleksową opieką domową, dopasowaną do indywidualnych potrzeb chorych i ich rodzin. Siedziba Hospicjum Domowego Królowej Apostołów znajduje się w budynku Ośrodka Zdrowia w  Wiśniowej pod nr. 317, przy kościele parafialnym św. Marcina.

Tekst; D.Kowal

 

 

Hymn

HYMN HOSPICYJNY


Królowo Apostołów

 

  Królowo Apostołów 
Niebios dobra Pani
O bądźże uwielbiona
Pieśnią i modłami

 

Ty dzieciom Matką bądź
Ty kieruj ich krokami
Miłością nami rządź
Błagamy z Aniołami

 

Twym sługom dodaj sił
I wiedź ich w bój o dusze
Pogaństwa wypleń złość
Serc ludzkich przemień głuszę

 

Rycerski hufiec stwórz
Pod Twoim Mario znakiem
Niech do wieczystych wzgórz
Maryjnym dąży szlakiem

 

 

Dekalog

Fundamentalne założenia i zasady, czyli DEKALOG HOSPICJUM

1. Hospicjum jest:

  • Filozofią opieki samarytańskiej, ześrodkowaną wokół osób w terminalnym stadium choroby, głównie nowotworowej.

  • Wspólnotą Osób posługujących chorym, ich rodzinom i osieroconym oraz wspierających siebie nawzajem.

 

2. We Wspólnocie hospicyjnej wszelkie działania oparte są na wartościach chrześcijańskich i stanowią dla posługujących szczególną misję apostolską.

 

3. Istotę posługi hospicyjnej stanowi poprawa jakości życia realizowana poprzez bezinteresowną MIŁOŚĆ

 

4. Posługa i terapia spełniana jest przez interdyscyplinarny zespół osób (Wspólnotę), warunkujących rozwiązanie licznych i złożonych problemów opiekuńczych.

 

5. Osoby posługujące odznaczają się: miłością do człowieka, prawością charakteru, poczuciem sprawiedliwości, empatią, zaangażowaniem, entuzjazmem, cierpliwością, pokorą, profesjonalizmem w działaniu.

 

6. Chory w Hospicjum jest Kierownikiem osób posługujących; lekarz lub pielęgniarka ponosi odpowiedzialność za działania medyczne zespołu i koordynuje posługę.

 

7. Chory poprzez cierpienie jest włączony w ŻYCIE, ŚMIERĆ i ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA, a Wspólnota posługująca umierającemu, współuczestniczy w TAJEMNICY PASCHY JEZUSA.

 

8. Posługa hospicyjna jest spełniana na możliwie najwyższym poziomie, a jej charakter nie zmienia się niezależnie od miejsca jej sprawowania / dom chorego,/ dom hospicyjny/.

 

9. Wolontariusze Hospicjum w tradycji hospicyjnej zwani Ludźmi Hospicjum, stanowią fundament pełnionej posługi towarzysząc choremu, jego rodzinie w czasie choroby i w okresie żałoby.

 

10. Ludzie Hospicjum mają obowiązek permanentnej edukacji merytorycznej i formacji apostolskiej.

 

Opracował: ks. Marek Kujawski SAC na podstawie rozmów z ks. Eugeniuszem Dutkiewiczem SAC

i Ludźmi Hospicjum oraz osobistego doświadczenia 25 lat posługi w Hospicjum

Szczecin- Radom 25.IX.2012 r.

 

 

Opracował: ks. Marek Kujawski SAC na podstawie rozmów z ks. Eugeniuszem Dutkiewiczem SAC

i Ludźmi Hospicjum oraz osobistego doświadczenia 25 lat posługi w Hospicjum

Szczecin- Radom 25.IX.2012 r.

Przekaż 1% swojego podatku i pomóż nam pomagać

Nie moglibyśmy działać bez ludzi dobrej woli.

Wspierają nas oni swoją modlitwą, zaangażowaniem w organizowane przez nas cykliczne wydarzenia takie jak Msza święta w intencji zmarłych chorych, Hospicyjny Dzień Dziecka czy Mikołajkowo- Opłatkowe spotkanie naszych podopiecznych.

Każdy może nam pomóc również poprzez przekazanie 1% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia Hospicyjnego "Bądźmy Razem" z Wiśniowej, które przekazuje zebrane fundusze na rzecz sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego przez nas wykorzystywanego oraz innych niezbędnych matreiałów.

Razem możemy więcej !!