Nasze dzieci

Warunki objęcia opieką

Muszą być spełnione następujące warunki, abyśmy mogli objąć dziecko domową opieką hospicyjną:

- rozpoznanie choroby  kwalifikującej do objęcia opieką paliatywna i hospicyjną dzieci do 18 roku życia (lista poniżej)

- skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (może być wydane przez lekarza oddziału szpitalnego lub lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej).

- udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego

- rodzice/opiekunowie powinni mieć pełną wiedzę na temat realnego stanu zdrowia dziecka

- rodzice i dziecko pragną być w domu

- kwalifikacja lekarza hospicjum domowego

- zapewnienie  stałej obecność w domu kompetentnego opiekuna

- podpisy rodzica lub opiekuna dziecka w karcie wizyt w domu chorego

 

POBIERZ ZAŁĄCZNIK Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 139 poz. 1138