Nasi dorośli

Warunki objęcia opieką

 Muszą być spełnione następujące warunki, abyśmy mogli objąć domową opieką hospicyjną osoby dorosłe:

- rozpoznanie choroby  kwalifikującej do objęcia opieką paliatywna i hospicyjną dla dorosłych (lista poniżej)

- skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

- udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego

- zgoda pacjenta lub jego rodziny wyrażona na piśmie

- chory i rodzina  pragną być w domu

- kwalifikacja lekarza hospicjum domowego

- podpisy na karcie wizyt w domu chorego

POBIERZ ZAŁĄCZNIK Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 139 poz. 1138.

Kwalifikacja

Kwalifikacji chorego  dokonuje lekarz hospicjum domowego na pierwszej wizycie w domu chorego, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz wskazań medycznych -jednostek chorobowych (załącznik poniżej), nierokujących nadziei na wyleczenie.

POBIERZ ZAŁĄCZNIK Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 139 poz. 1138

POBIERZ ZAŁĄCZNIK Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 139 poz. 1138